+ 🔍
+ 🔍
35 روز پیش
گزارش شهری
پارک کردن ماشین های سنگین و کامیون تو کوچه های فرعی
پارک کردن ماشین های سنگین و کامیون تو کوچه های فرعی

.ماشین های سنگین تو محل های مسکونی جاشون نیست . شب که میشه تو کوچه نزدیک 30 تا پارک شده.نصفه شب واسه اهالی محله مزاحمت ایجاد میکنن.رسیدگی کنید

تهران پارس.جشنواره.زهدی.شهید ملکی(مخابرات شهید اکبری) منطقه4 ناحیه6
zahra nami
zahra nami
38 روز پیش
زیبایی های تهران
دربند
دربند

نا مشخص
  • باران پ خیلی قشنگه لایک داره 👎
  • ali gh سلام گوشی رو کدوم سمت بچرخونم که ورودیش پیدا بشه فقط واسه خنده بوذ