mahak ..
mahak ..
9 روز پیش
زیبایی های تهران
.
.

عکس شب های تهران روزهای تهران

نا مشخص
مشکلات شهری
جمع آوری سطل های زباله در خیابان مطهری منطقه۱۹
جمع آوری سطل های زباله در خیابان مطهری منطقه۱۹

یک مدتی است که یکی از بهترین نقاط منطقه ۱۹ خیابان نیایش که به جردن عبدل آباد معرف بود به واسطه جمع آوری سطل های زباله تجمع موش گربه وسگ شده وهرچی به۱۳۷ شکایت کردیم جوابی داده نشد وآخرین بار جمع اوری سطل ها را دستور شهردار منطقه ۱۹داده شده جناب شهردار دست درد نکنه تمام شمشادها دارن خشگ میشند وزندگی این محله پر شده از حیوانهای مختلف ..خیابان مطهری جنوبی حدفاصله شکوفه تا میدان بخشنده وخیابان نیایش

نا مشخص